Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

54 Views

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων: Αρ. Γνωστοποίησης …

  • Τίτλος: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέσεις Εργασίας
Ενδιαφερομαι

Πρόσφατες Αγγελίες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις