Λειτουργός Αξιολόγησης Κινδύνων

240 Views Ιδιωτική Ασφάλιση

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ: Ζητείται Λειτουργός Αξιολόγησης & Αποδοχής Κινδύνων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Motor Underwriter) – Λευκωσία

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με 36 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Κυπριακή ασφαλιστική αγορά  βρίσκεται σε αναζήτηση ικανού και δραστήριου στελέχους  για την θέση Λειτουργού Αξιολόγησης & Αποδοχής Κινδύνων Μηχανοκίνητων Οχημάτων ( Motor Underwriter ).

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει και να γνωρίζει τα εξής :

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε Θετικές, Επιχειρηματικές ή Οικονομικές επιστήμες ή Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης Κλάδου Γενικής Φύσεως θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή & Microsoft Office
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Γνώση του ασφαλιστικού τομέα
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα και προθυμία

Βασικά καθήκοντα :

 • Αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνων μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Ανάλυση και επεξήγηση ασφαλιστικών όρων σε διαμεσολαβητές και πελάτες
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών και διαμεσολαβητών
 • Έκδοση και διεκπεραίωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων του/της ανατεθούν

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα. Επιπλέον προσφέρεται συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων, Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ασφάλεια Ζωής, 13ος και αναλογία 14ου μισθού.

Το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου, 2017 . Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 

 • Περιοχή: Λευκωσία
 • Τίτλος: Λειτουργός Αξιολόγησης Κινδύνων
Ενδιαφερομαι

Πρόσφατες Αγγελίες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις