Ζητείται Γραμματέας

202 Views

Η εταιρεία AMIC CONTRACTORS, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου DELMAR Limassol ζητά για άμεση πρόσληψη υπεύθυνο άτομο για γραφειακή υποστήριξη.

Καθήκοντα:

  • Γενικά καθήκοντα γραμματέας
  • Τήρηση καταστατικού παραλαβής υλικών εργοταξίου και καταστατικού τιμολογίων

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα σε Γραμματειακές σπουδές από αναγνωρισμένο κολλέγιο
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Τριετή πείρα απαραίτητη
  • Δυναμική προσωπικότητα, οργανωτική ικανότητα και ανάπτυξη πρωτοβουλίας
  • Βασικές γνώσεις λογιστικής θα θεωρεί επιπρόσθετο προσόν

Στο άτομο που θα επιλεγεί θα προσφερθούν πολύ ικανοποιητικές απολαβές και άλλα ωφελήματα ανάλογα με τα προσόντα και πείρα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής αξιολόγησης και μεταχείρισης.

  • Περιοχή: Λεμεσός
  • Τίτλος: Ζητείται Γραμματέας
Ενδιαφερομαι

Πρόσφατες Αγγελίες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις