Βοηθός Λογιστηρίου

130 Views

Εταιρεία Zummo: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Από την Εταιρεία ζητείται βοηθός λογιστηρίου με πείρα στο bookeeping διά άμεση πρόσληψη επί μονίμου βάσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25 873797 (Ώρες Γραφείου 08:00 – 17:00 ) διά διευθέτηση συνέντευξης.

 

  • Περιοχή: Λεμεσός
  • Τίτλος: Βοηθός Λογιστηρίου
Ενδιαφερομαι

Πρόσφατες Αγγελίες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις