Ασφαλιστικός Σύμβουλος Full Time

821 Views Ιδιωτική Ασφάλιση

Ασφαλιστική εταιρεία, λόγω επέκτασης των εργασιών της, ζητά προσωπικό για να στελεχώσει το δίκτυο πωλήσεων της σε όλη την Κύπρο.
Θα προτιμηθούν φιλόδοξα άτομα, που στόχος τους είναι να σταδιοδρομήσουν στο χώρο των πωλήσεων. Για όλα τα επαρχιακά γραφεία της Εταιρείας σε όλη την Κύπρο.

Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Μέσης ή και Ανώτερης Εκπαίδευσης
 • Ευχάριστη Προσωπικότητα
 • Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

Ωφελήματα:

Ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία αυτών που θα επιλεγούν, η Εταιρεία προσφέρει γενναιόδωρο πακέτο ωφελημάτων, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

 • Δυνατότητα δημιουργίας υψηλού εισοδήματος
 • Ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα €850 επιπλέον των προμηθειών
 • Ταμείο Προνοίας
 • Επίδομα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Ασφάλεια Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή εκπαίδευση
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά ταξίδια στο Εξωτερικό.
 • Περιοχή: Κύπρος
 • Τίτλος: Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Εισόδημα: €850 επιπλέον των προμηθειών
Ενδιαφερομαι

Πρόσφατες Αγγελίες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις